ДоставкаПоръчаният продукт а, се получава до офис и по тарифа на избрана от клиента спедиторска фирма.

2.   При избор на услуга доставка и монтаж на климатична техника, същата се доставя безплатно на адреса на Потребителя в деня на монтажа в рамките на град Пловдив.

3.   Срокът на доставка може да варира в зависимост от населеното място, начин на плащане, вид, брой и тегло на стоките, или от моментната наличност.

4.   В случаи на забавяне на доставката Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя чрез телефонно обаждане или писмено на e-mail адреса, посочен в поръчката.

5.   Регистрираната поръчка може да се получи от Потребителя, който я е заявил, или от упълномощено от него лице, посочено в поръчката.

 

Рекламации, отказ от поръчка и връщане на стоки1.   Потребителят има право да отправи рекламация в следните случаи:

1.   При несъответствие с договора за продажба;

2.   При настъпило условие, включено в търговката гаранция.2.   Потребителят има право да откаже направена поръчка като писмено уведоми за това Доставчика.

1.   В случай, че Потребителят се откаже от поръчка преди същата да е доставена на посочения от него адрес и предварително е заплатил авансово сума по нея или крайната й цена,  Доставчикът е длъжен в 30-дневен срок да възстанови сумата на Потребителя.3.   Потребителят има право да върне получената стока в 7-дневен срок от датата на получаването в случай, че същата е запазена в следния вид: в оригиналната си опаковка, неизползвана и с не нарушена цялост като уведоми писмено Доставчика за това на e-mail: totalclima@abv.bg

В противен случай Доставчикът има правото да откаже възстановяването на сумата на Потребителя.


1.   Връщането на стоката от Потребителят става за негова сметка до адреса на Доставчика.

2.   След получаване на върната стока и установяването, че са изпълнени посочените по-горе условия за вида й, Доставчикът е длъжен да възстанови заплатената от Потребителя сума в срок до 30 дни.