Услуги - Климатици

Цени на климатици  - монтаж и сервиз

 Стандартен монтаж на климатик (до 3м тръбен път):
9000 и 12 000 BTU – 300лв.
18 000 BTU – 340лв.
24 000 BTU – 3600лв.
30 000 и 36 000 BTU – договаряне

СТАНДАРТЕН ТАВАНЕН И ПОДОВ МОНТАЖ


до 14 000 BTU 300лв 15 000 – 24 000 BTU 420лв


СТАНДАРТЕН МОНТАЖ КОЛОНИ И МУЛТИСПЛИТ /с две вътpешни тела / – 480лв

.

Ценоразпис на най-често влаганите допълнителни материали и труд:


Услуги и материали

Мярка

Цена

Тръбен път между вътрешното и външното тяло над 3 м -

до 12 000 BTU вкл./ над 12 000 BTU

л.м.

50 / 60

Вкопаване на тръбен път между телата в -

небетонни стени / бетонни стени

л.м.

35 / 50

Монтаж на кондезна ваничка с до 0,5м PVC тръба -

прахово боядисана / поцинкована

л.м.

75 / 85

Пробиване на улук с цел отводнение

брой

20

Доплащане за П-образни /подови или таванни/ и други нестандарти конзоли

комплект

40

PVC канал за декориране на тръбен път/декориране кабел

л.м.

25 / 35

Удъжаване захранващ кабел

л.м.

5

Допълнителни кондензни линии /дренажен маркуч или PVC тръба/

л.м.

5

Работа по външната фасада на сградата на височина над

3 м и/или монтаж с авто-вишка (след оглед и авто-вишката се заплаща отделно по тарифа на собственика)

брой

50

Пробиване на втори отвор за тръбния път и/или отвор през стена с над 30 см дебелина 

брой

40

Транспортни разходи (в едната посока) извън градската зона при монтаж и/или профилактика

лв/км за брой климатик

1.20

Качване на климатик на етаж в сграда без асансьор -

до 12 000 BTU вкл./ над 12 000 BTU

брой/етаж

10 / 15

Доплащане при монтаж в обект без достъп с асансьор

брой/ етажи след първия

10

Доставка на климатик от магазина до клиента

брой кл-к

20

Експресен монтаж (извън предложен график) - доплащане

брой

120

Оглед за монтаж

брой

40

Профилактика, условие за удължена търговска гаранция

-до 12 000 BTU/от 13 - 24 000 BTU/ над 24000 BTU

брой

85 / 120/ 200

Почистваща профилактика на тяло /без демонтаж/ -

до 12 000 BTU/ 13-24 000 BTU/ над 24000 BTU

брой

85 / 120/ 200

Преместване климатик /стандартно изпълнение/ -

до 12 000 BTU вкл./ над 12 000 BTU

брой

340 / 480

Демонтаж на климатик

брой

90

Монтаж на два или повече етапа (с предварително полагане на тръби и/или друга монтажна дейност)

бр. кл-к/етап

70

Шпилки

брой

20

Демонтаж/монтаж стъклопакет до 1,5 кв.м и след оглед

брой

50

Тампони /поставени в момента на монтажа/

комплект

55

Други допълнителни дейности, сложност на монтажа

човекочас

55I. Услугата „стандартен монтаж” представлява цялостен монтаж и пускане в експлоатация на системата с еднократно посещение на адреса (т.е. без оглед, полагане на тръби и/или др. предварителни/довършителни дейности/, без използване на скеле и/или вишка) и включва:

 1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху тухлена/бетонна стена на достъпно място;

 2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена/бетонна стена с дебелина до 30 см и на достъпно място ;

 3. Полагане на тръбен път между вътрешното и външното тяло до 3 м;

 4. Полагане на ел. оперативни кабели между вътрешното и външното тяло;

 5. Полагане на съответен изолационен материал на тръбния път между двете тела до 3 м;

 6. Електрическо захранване посредством щепсел тип „шуко” и кабел до 2м /ако няма фабричен такъв/;

 7. Закрепване с дюбели върху тухлена/бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство /Г-образни конзоли/ на достъпно място /т.е. без необходимост от скеле и/или вишка/;

 8. Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажно устройство на достъпно място;

 9. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата;

 10. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация;

 11. Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта в рамките на Пловдив /синя-зелена зона заплаща клиента/;

 12. Пробно включване на системата и кратко обяснение за нейните функции;

 13. Попълване на гаранционната карта.

II. Услугата „стандартен монтаж” не включва:

 1. Отводнение на външното тяло, включване на дренажа на кое да е тяло към улуци, канализации и др. и/или монтаж на кондензна тавичка;

 2. Допълнителни дейности по ел. захранването на уреда като удължаване на захранващ кабел, изработка на твърди връзки към ел. разклонителни кутии и др.;

 3. Декориране на видимите части на тръбния път и/или захранащия кабел с PVC канали и др.;

 4. Вкопаване на тръбния път в стени и подове;

 5. Запълване на направените технологични отвори с гипсов разтвор и др.подобни материали;

 6. Отстраняване на арматура в пробития бетонен отвор;

 7. Възстановяване на засегнати електрически и водопроводни инсталации за схемата, на които клиента не е предоставил предварителна информация;

 8. Изхвърляне на отпадъците от монтажа и опаковката на уреда;

 9. Просрочване на времето за монтажа и/или отпадане на същия поради невъзможност за извършване по независещи от монтажната група причини, като напр. неподготвено място за монтаж от страна на клиента или липса на възможно такова, спиране на ел.захранване и др. и/или сложност на монтажа по желание на клиента при възможен стандартен такъв. Отпадане на монтаж при липса и/или неподготвено място се таксува като оглед.

 10. Работа по външната фасада на сгради на височина над 3 м и/или работа със скеле и/или вишка;

 11. Изпълнение на друг вид закрепване на телата на системата освен стандартното;

 12. Транспортни разходи извън Пловдив /максимален район на обслужване до 50км/ и синя-зелена зона в Пловдив.


Всички услуги и материали по точка номер II се заплащат допълнително от клиента по ценоразпис на сервиза! Възражения и забележки по монтажа се приемат до неговото приключване ! Всички корекции след това се заплащат допълнително от клиента!


• Всички посочени цени са без ДДС.


Няма продукти в тази категория.